Rapport Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar

Rapporten beskriver och kommenterar insatsområden och ett urval av resultat för vård som ingår i Nationellt programområde (NPO) nervsystemets sjukdomar, en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Rapportens innehåll kommer att förändras över tid. Länk till rapport https://vardenisiffror.se/Rapport/nervsystemets-sjukdomar-nationellt-programomrade